Typ: Rapporter

Daunfeldt, S­O. och Rudholm, N. (2010), ”Hyll­skyltningar av ekologiska varor: Resultat från ett naturligt experiment”. Forskningsrapport S 152, HUI.

Länk till artikel