Sök

“Introduktion” i Kunskap, konkurrens och rättvisa

PublikationBokkapitel
Företagandets villkor, Hayek, Konkurrens, Kunskap, Marknadsekonomi, Nils Karlson, Rättvisa

Sammanfattning

F A Hayek är en av de viktigaste ekonomerna genom tiderna. Han har givit en rad betydelsefulla bidrag till kapital-, penning- och konjunkturteori. Mest känd är han kanske som kritiker av keynesiansk konjunkturpolitik och som försvarare av frihet, rättsstat och konstitutionalism. År 1974 mottog han Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.

I Kunskap, konkurrens och rättvisa presenteras för första gången i svensk översättning Hayeks klassiska artiklar om marknadsekonomins dynamik och effekter. Dessa texter är även viktiga för förståelsen av hans mer politisk-filosofiska verk.

Enligt Hayek förmår inget alternativt ekonomiskt system att på samma sätt tillvarata, utveckla och nyttiggöra enskilda individers och aktörers kunskap och kompetens. Med Hayeks egna ord fungerar konkurrens på marknader som en upptäcktsprocedur . Han är därför djupt kritisk till alla ingrepp i marknadsekonomins processer, särskilt sådana som baseras på föreställningar om social rättvisa , vilka han menar är oförenliga med välståndsutveckling och ett öppet samhälle. Han menar dessutom att själva begreppet är intellektuellt ohederligt och saknar mening i ett samhälle av fria människor.

Karlson, N. (2003). ”Introduktion”, i F.A. Hayek. Kunskap, konkurrens och rättvisa – Hayek om marknadsekonomins processer. Stockholm: Ratio.

Baserat på innehåll

Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet
BokkapitelPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2015

Publicerat i
Sammanfattning

Nils Karlson medverkar i antologin Äganderätt utgiven av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål med essän ”Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet” som baseras på tidigare forskning av Nils Karlson och Niclas Berggren.

Kapitlet diskuterar och analyserar hur äganderätten utgör en grundläggande förutsättning för marknadsekonomi och välståndsutveckling, men också för frihet, ansvarstagande och värdighet; där ”det goda samhällets fyrenighet” (äganderätt, frihet, ansvar och värdighet) utgör fundamenten för mänsklig blomstring.

Äganderätt består av åtta bidrag som centrerar kring äganderätten utifrån tre aktuella problemområden: strandskyddet, vindkraften och kvoteringen till bolagsstyrelser.

Trianguleringens tragedi
BokkapitelPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2013

Publicerat i
Sammanfattning

Karlson, N. (2013). Trianguleringens tragedi. In M. Eriksson (Ed.), Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden. Svensk Tidskrift.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578