Sök

Kartläggning av företagsperspektiv i forskningen om arbetsmarknad och arbetsliv vid de större forskningsmiljöerna i Sverige

PublikationRapporter
Arbetsliv, Arbetsmarknad, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg
rapport_hl_kartlaggningforskning
Ladda ner

Sammanfattning

Detta är en kartläggning av inriktningen på den statligt finansierade arbetsmarknads och arbetslivsforskningen i Sverige samt forskningen vid de större nationalekonomiska institutionerna i Sverige. Syftet är att ta reda på vilken typ av forskning som utförs och inte minst viktigt inte utförs vid de för området centrala forskningsmiljöerna i Sverige. Fokus för kartläggningen är i vad mån denna forskning intresserar sig för företagandets villkor och dessas koppling till arbetsmarknadens funktionssätt. Hur många av de nyfinansierade projekten och hur många av de publicerade artiklarna behandlar företagandets villkor överhuvudtaget, och på vilket sätt behandlas företagandets villkor i dessa studier?

Lindberg, H. (2006). Kartläggning av företagsperspektiv i forskningen om arbetsmarknad och arbetsliv vid de större forskningsmiljöerna i Sverige. Arbetsrapport i projektet Kunskap och investeringar i fria universitet.


Liknande innehåll

Working Paper No. 333: Balancing employment protection and what’s good for the company
Working paperPublikation
Stern, C. & Weidenstedt, L.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

Like most developed countries, Sweden has institutionalized employment protection legislation, called LAS. LAS is interesting theoretically because parts of it are semi-coercive. The semi-coerciveness makes it possible for firms and unions under collective agreements to negotiate departures from the law, for instance regarding seniority rules and terminations due to employees’ fit and/or misconduct. In this sense, the law is more flexible than the legal text suggests. The present study explores how the semi-coercive institution of employment protection is perceived and implemented by managers of smaller manufacturing companies. The results suggest that managers support the idea of employment protection rules in principle but face a difficult balancing act in dealing with LAS. Thus, the institutional legitimacy of the law is low. LAS ends up producing local cultures of hypocrisy and pretense. The paper gives insights into how institutions aimed at producing good moral behavior sometimes end up producing the opposite.

Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie.
Artikel (med peer review)Publikation
Almlöf, H.
Publiceringsår

2018

Sammanfattning

I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

Customer roles in M&A integration
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C.
Publiceringsår

2018

Sammanfattning

The article describes and discusses what roles customers play in M&A integration. Based on studies of eight domestic and international M&As, it is concluded that customers may: (1) limit integration intentions; (2) be reasons for pre-integration reconsiderations; (3) be used as an argument against integration; (4) not act according to integration intentions; and (5) actively work against integration. Customers’ actual activities, as well as how the M&A parties believe and argue that customers will act, impact the integration. The article highlights how integration is an embedded activity where actions, assumptions and argumentation impact integration. The findings contribute to research on M&As by pointing to how customers impact decisions and outcomes in M&A integration, and by describing integration as an iterative process with several impacting parties.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578