Bjuggren, P-O. (2020). Klimatet kan inte vänta – Kärnkraftens nyckelroll i ett fossilfritt samhälle. Ekonomisk Debatt, 2020(2), 72-76.