Sök

Liknande innehåll

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Artikel (utan peer review)Publikation
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

Working for an entrepreneur: heaven or hell?
Artikel (med peer review)Publikation
Nyström, K.
Publiceringsår

2021

Sammanfattning

Recruiting employees to an entrepreneurial venture is a challenging task. From the employee’s perspective, accepting a position in an entrepreneurial venture potentially implies considerable uncertainty. This paper provide a literature review and identifies research gaps related to labor mobility of employees into and out of entrepreneurial firms. Who works for an entrepreneur? What are the conditions under which the employees of entrepreneurial firms work? Additionally, labor mobility after an employee works for an entrepreneurial firm is discussed. In conclusion, the quality of the jobs generated by entrepreneurial firms may be questionable (and still relatively unexplored in empirical research), but they are nevertheless important from a labor dynamic perspective. Better understanding about motives to work for an entrepreneur, issues related to job security beyond survival rates, and job quality may contribute to ease the recruitment problems that many entrepreneurial firms struggle with. Furthermore, the relevance and potential pros and cons of working for an entrepreneurial firm in future career paths (entrepreneur or employee) need to be carefully addressed in future research.

The openness of open innovation in ecosystems
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578