Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: slutrapport_kkv_fv

Lundbäck, Mattias. ”Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning”, Konkurrensverket (2013).

Inledning
I juni 2011 beviljade Konkurrensverket anslag till Ratios föreslagna projekt Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning – företagens perspektiv. Syftet med projektet var att kartlägga förekomsten av kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader, bland annat via en enkät till omkring 1000 privata företag som verkar på marknader där kommunala bolag är vanliga.

Bakgrunden till projektet är den generella bristen på kunskap om de kommunala bolagens effekter på konkurrenssituationen. Emellertid råder också en stor brist på kunskap om motiven till kommunalt företagande. Vilka faktorer gör att kommunala bolag främst återfinns på vissa marknader?