Erlingsson, Gissur Ó. och Ödalen, Jörgen (2008). ”Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi”. Tidskrift för politisk filosofi 12 (2): 35-52.

Abstract: Föreliggande artikel utgör upptakten till en sådan utredning. Vi avser att blottlägga den teoretiska kopplingen mellan demokrati och rätten till ett starkt, grundlagsskyddat lokalt självbestämmande. Grundidén är att ett och samma värde, individuell moralisk autonomi, utgör den normativa grundbulten för såväl demokrati som rätten till lokalt självbestämmande. Konsekvensen av argumentet som vi förfäktar är lika enkel som uppenbar: Om man betraktar sig som demokrat, måste man även försvara rätten till starkt lokalt självbestämmande.