Sök

Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi

PublikationArtikel (utan peer review)
Autonomi, Demokrati, Företagandets villkor, Gissur Ó. Erlingsson, Jörgen Ödalen, Kommun

Sammanfattning

Föreliggande artikel utgör upptakten till en sådan utredning. Vi avser att blottlägga den teoretiska kopplingen mellan demokrati och rätten till ett starkt, grundlagsskyddat lokalt självbestämmande. Grundidén är att ett och samma värde, individuell moralisk autonomi, utgör den normativa grundbulten för såväl demokrati som rätten till lokalt självbestämmande. Konsekvensen av argumentet som vi förfäktar är lika enkel som uppenbar: Om man betraktar sig som demokrat, måste man även försvara rätten till starkt lokalt självbestämmande.

Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J. (2008). ”Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi”. Tidskrift för politisk filosofi, 12(2): 35-52.

Baserat på innehåll

Den politiska basorganisationens framtid
Article (with peer review)Publikation
Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J.
Publiceringsår

2009

Sammanfattning

Two main arguments are presented in this article. First, when alternatives for the future of local government is debated, two questions need to be addressed simultaneously: (a) ”how many and how big municipalities ought we have?”, and (b) “how strong and well secured ought the principle of local self government be in the constitution?”. Second, by using these questions as guides for the analysis, we argue that there are instrumental reasons to guarantee a strong local self government in the constitution. However, such a reform needs to be complemented by a politically neutral body of regulations that, under given conditions, secures geographically concentrated minorities a right to secede.

Den politiska basorganisationens framtid
Artikel (med peer review)Publikation
Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J.
Publiceringsår

2009

Sammanfattning

Two main arguments are presented in this article. First, when alternatives for the future of local government is debated, two questions need to be addressed simultaneously: (a) ”how many and how big municipalities ought we have?”, and (b) “how strong and well secured ought the principle of local self government be in the constitution?”. Second, by using these questions as guides for the analysis, we argue that there are instrumental reasons to guarantee a strong local self government in the constitution. However, such a reform needs to be complemented by a politically neutral body of regulations that, under given conditions, secures geographically concentrated minorities a right to secede.

Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi
Article (without peer review)Publikation
Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J.
Publiceringsår

2008

Sammanfattning

Föreliggande artikel utgör upptakten till en sådan utredning. Vi avser att blottlägga den teoretiska kopplingen mellan demokrati och rätten till ett starkt, grundlagsskyddat lokalt självbestämmande. Grundidén är att ett och samma värde, individuell moralisk autonomi, utgör den normativa grundbulten för såväl demokrati som rätten till lokalt självbestämmande. Konsekvensen av argumentet som vi förfäktar är lika enkel som uppenbar: Om man betraktar sig som demokrat, måste man även försvara rätten till starkt lokalt självbestämmande.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578