Typ: Bok

Ladda ner publikation: kompetenspusslet

Kompetens är sannolikt den viktigaste framtidsfrågan. Att vi kan lösa samhällets kompetensbrist är avgörande för näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individers försörjning, hälsa och välbefinnande, liksom för förmågan att klara finansieringen av gemensamma åtaganden, socialförsäkringar och pensionssystem. I den nya boken Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan sammanfattas resultaten av fem års forskning inom programmet Kompetens för tillväxt.

 

Kompetenspusslet

I upplaga två förelåg ett tryckfel av tabell 3, sid 19. Detta är åtgärdat i bokens tredje upplaga. Om du äger den feltryckta upplagan och önskar en ny kan du kontakta oss via info@ratio.se