Sök

Korporativa karteller – en studie av byggsektor och jordbruk i den svenska modellen

PublikationBok
Byggsektorn, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Jordbrukspolitik, Konkurrens, Korporativa karteller

Sammanfattning

Varför har vissa sektorer, som exempelvis byggande och jordbruk, halkat efter när det gäller produktivitet och förnyelseförmåga? Har det något att göra med intresse-organisationernas inflytande och bristen på konkurrens?

I den här boken undersöks de korporativa kartellernas roll i den svenska modellen med exempel framförallt hämtade från förhållanden inom byggsektorn och jordbruket. Begreppet korporativa karteller åsyftar branscher där korporativa arrangemang mellan stat och intresseorganisationer samt kartelliknande överenskommelser mellan parts- eller branschorganisationer dominerar. Såväl inhemsk som utländsk konkurrens har där begränsats av etableringshinder och konkurrensbegränsande regleringar.

Ett viktigt resultat i boken är att de system och regleringar som byggts upp konsekvent har gynnat stora och etablerade aktörer på bekostnad av små och nyetablerade. I båda sektorerna blev resultatet stagnerande produktivitet samt höga och stigande kostnader som vältrades över på konsumenter och skattebetalare. I boken diskuteras också hur makten hos dessa korporativa karteller kan brytas: Antingen genom ett politikbyte där man genom ny kunskap och en ny konfliktdimension ifrågasätter den rådande politiken, eller genom att låta globaliseringen verka varvid den ökade öppenheten gradvis bryter upp kartellerna.

Lindberg, H. (2008). Korporativa karteller – en studie av byggsektor och jordbruk i den svenska modellen. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Henrik Lindberg är fil. dr i ekonomisk historia och arbetsmarknadsforskare vid Ratio.


Liknande innehåll

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Artikel (utan peer review)Publikation
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

The openness of open innovation in ecosystems
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578