Typ: Rapporter

Lodefalk, M., & Gidehag, A. (2016). Kunskapsöverföring för tillväxt – Sambanden mellan produktivitet och rekrytering av nyckelkompetens hos små och medelstora företag. (PM nr. 2016:12). Östersund: Tillväxtanalys.

I en rapport författad åt Tillväxtanalys analyserar Magnus Lodefalk, forskare vid Örebro universitet och Ratio och Anton Gidehag, doktorand vid Örebro universitet sambandet mellan nyanställda nyckelpersoner och företagens efterföljande produktivitetsutveckling och hur sambandet varierar med både yrkesroll och tidigare erfarenheter.

Studien täcker små och medelstora företag i Sverige under tidsperioden 2001-2010 och resultaten tyder på att rekrytering av nyckelkompetens är viktigt för produktiviteten hos dessa företag. De små och medelstora företagen som lyckas rekrytera specialister från väletablerade företag förefaller ha en särskilt gynnsam produktivitetsutveckling. Detta innefattar bland annat rekrytering av personal från multinationella företag och företag som deltar i utrikeshandeln.