Sök

Kunskapsöverföring för tillväxt

PublikationRapporter
Anton Gidehag, Företagandets villkor, Magnus Lodefalk, Produktivitet, Rekrytering, SMEs, Tillväxtanalys

Sammanfattning

I en rapport författad åt Tillväxtanalys analyserar Magnus Lodefalk, forskare vid Örebro universitet och Ratio och Anton Gidehag, doktorand vid Örebro universitet sambandet mellan nyanställda nyckelpersoner och företagens efterföljande produktivitetsutveckling och hur sambandet varierar med både yrkesroll och tidigare erfarenheter.

Studien täcker små och medelstora företag i Sverige under tidsperioden 2001-2010 och resultaten tyder på att rekrytering av nyckelkompetens är viktigt för produktiviteten hos dessa företag. De små och medelstora företagen som lyckas rekrytera specialister från väletablerade företag förefaller ha en särskilt gynnsam produktivitetsutveckling. Detta innefattar bland annat rekrytering av personal från multinationella företag och företag som deltar i utrikeshandeln.

Lodefalk, M. & Gidehag, A. (2016). Kunskapsöverföring för tillväxt – Sambanden mellan produktivitet och rekrytering av nyckelkompetens hos små och medelstora företag. (PM nr. 2016:12). Östersund: Tillväxtanalys.


Liknande innehåll

Business angels and firm performance: First evidence from population data
Artikel (med peer review)Publikation
Lodefalk, M., & Andersson, F. W.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

PLoS ONE, 18(3), e0283690.

Sammanfattning

Business angels dominate early-stage investment in firms, but research on their effects on firms is scarce and limited by sample selection. To address sample selection, we propose using population data and we develop an algorithm for identifying business angel investments in such data. We illustrate this novel approach by applying it to detailed and longitudinal total population data for individuals and firms in Sweden. In our application, we focus on a subset of business angels—active business angels who are themselves successful entrepreneurs with a profitable exit. We then study active business angels’ effects on firm performance, using population data. Employing a quasi-experimental estimator, we find that the business angels invest in firms that already perform above par. There is also a positive effect on subsequent growth compared with control firms. However, contrary to previous research on business angels, we cannot find any impact on firm survival. Overall, the paper underlines the need to address sample selection when studying business angels and suggests using population data for identification.

Ratio Working Paper No. 359: Stayin’ Alive: Export Credit Guarantees and Export Survival
Working paperPublikation
Lodefalk, M., Tang, A. & Yu, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio Working Paper.

Sammanfattning

We use survival analysis to analyse the impact of export credit guarantees on firms’ export duration using granular Swedish panel data at the firm-country and firm-country-product levels. The estimation results show that firms’ export survival substantially increases with guarantees, at both levels. The associations are particularly strong for smaller firms and contracts as well as in trade with riskier markets. The findings have implications for policies to promote long-run export growth.

International trade and labour market integration of immigrants
Artikel (med peer review)Publikation
Lodefalk, M., Sjöholm, F., & Tang, A.
Publiceringsår

2022

Sammanfattning

Abstract

We examine whether international trade improves labour market integration of immigrants in Sweden. Immigrants participate substantially less than natives in the labour market. However, trading with a foreign country is expected to increase the demand for immigrants from that country. By hiring immigrants, a firm may access foreign knowledge and networks needed to overcome information frictions in trade. Using granular longitudinal matched employer–employee data and an instrumental variable approach, we estimate the causal effects of a firm’s bilateral trade on employment and wages of immigrants from that country. We find a positive, yet heterogeneous, effect of trade on immigrant employment but no effect on immigrant wages.

Read all of the article here.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578