Sök

Labour Markets at a Crossroads

PublikationBok
EU, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Lönebildning, Minimilöner, Nils Karlson, Reformer

Sammanfattning

In the research project ”Wage formation and business dynamics” at the Ratio Institute a new book has been published edited by Nils Karlson and Henrik Lindberg. In Labour Markets at a crossroads: Causes of Change, Challenges and Need to Reform we investigate the vital aspects of the different Labour Markets Models in Europe. In ten chapters with three themes: Flexicurity and Labour market Dynamics, Unions and Industrial Action, Wages and Bargaining, different aspects and dimensions of the challenges that Europe face are addressed. The challenges are a persistent and furthermore increasing unemployment among the young, immigrants and disabled which calls for reform of the existing institutions.

A central conclusion made in the anthology is that one of the main causes of the shortcomings of the European labour markets in the functioning of the ”corporative cartels” meaning unions and employers organizations with cartels functions and purposes, upheld by legislation and corporative institutions.

Lindberg, H. & Karlson, N. (red.) (2012).Labour Markets at a Crossroads – Causes of Change, Challenges and Need to Reform. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholar Publishing.


Liknande innehåll

Rätt att välja. Framtidens vård och omsorg
BokPublikation
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Dialogos förlag

Sammanfattning

Svensk vård och omsorg har väl kända problem med tillgängligheten, väntetiderna, servicenivån och vårdkedjorna. En åldrande befolkning, dyra behandlingar och en förväntad ökad efterfrågan på vård och omsorg förstärker utmaningarna. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras.

I boken jämförs vård och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, med hjälp av internationella index och fallstudier. En slutsats är att valfrihet och olika typer av försäkringslösningar i regel leder till större tillgänglighet och förbättrar förmågan till institutionellt lärande.

Den svenska modellens framtid
BokPublikation
Karlson, N., Stern, C. & Uddén Sonnegård, E.
Publiceringsår

2021

Publicerat i
Sammanfattning

Kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen att klara av de utmaningar som globaliseringen, digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens för med sig? Kan den hantera den åldrande befolkningen och den allt större aktiviteten från EU:s sida på arbetsmarknadsområdet?

I denna bok diskuteras vad aktuell forskning har att säga om dessa frågor. Den svenska modellen utvärderas utifrån fyra kriterier: konkurrenskraft, utvecklingskraft, kompetensförsörjning och ett inkluderande samhälle.

En slutsats är att den svenska arbetsmarknadsmodellen har betydande problem. Några av dem kommer inifrån modellen själv, medan andra kommer utifrån. Samtidigt har modellen stora fördelar som är väl värda att bevara och utveckla. Men för att hantera utmaningarna är reformer nödvändiga. För både arbetsmarknadens parter och politiker bör den långsiktiga ambitionen vara att stärka förmågan till kontinuerlig utveckling.

Boken kan beställas här.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578