Bergh, Andreas (2006). ”Läsvärt om välfärdsstaten – men många fel om Sverige.” Recension av Lindert, Peter H. (2005). Välfärdsstatens expansion. Stockholm: SNS Förlag. Ekonomisk Debatt, 34(1): 61-63.

Abstract: Den amerikanske ekonomen Peter H Linderts bok Growing Public har nu släppts på svenska, översatt av Gunnar Sandin och försedd med en introduktion av Jonas Olofsson. Lindert tar sig an en ambitiös uppgift. Han vill exempelvis förklara varför välfärdsstaten växte fram, varför tidpunkten för framväxten varierar mellan olika länder, varför storlek och utformning skiljer sig åt mellan länder och varför expansionen avstannade omkring 1980. Dessutom gör han anspråk på att beskriva vilka konsekvenser välfärdsstaten haft.