Daunfeldt, S­O. och Rudholm, N. (2010), ”Leder högre skatter på kapitalvinster till inlåsningseffek­ter?” Ekonomisk Debatt, nr 2, 18­26.

Länk till artikel