Sök

Man lär så länge man har elever

PublikationRapporter
Arbetsplatsförlagt lärande, Företag, Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Praktik, Robert Höghielm, Utbildning
Man lär så länge man har elever
Ladda ner

Sammanfattning

Vad händer på det enskilda företaget som år efter år tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande? Ekonomerna har studerat produktivitetsvinster medan pedagogerna haft fokus på yrkeselevens lärande. Däremot har man sällan intresserat sig för interna effekter på det enskilda företaget som ett resultat av att långvarigt ha tagit emot yrkeselever.

I studien granskas effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företagen. Erfarenheter som har gjorts av arbetsförlagt lärande beträffande överföring av yrkeskompetens i existerande satsningar och system identifieras tillsammans med framgångsfaktorer – som handledning, system för kvalitetssäkring och regional förankring.

Studien visar tydliga effekter på företagen av att under längre tid ta emot yrkeselever. Det har effekt på alla anställda, trots det arbetsplatsförlagda lärandet kännetecknas av låg pedagogisk medvetenhet. Att socialisera in yrkeseleverna i den företagskultur som råder på företaget är ytterst betydelsefullt.

Höghielm, R. (2014).Man lär så länge man har elever. Kompetens för tillväxt, rapport nr 15. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

The openness of open innovation in ecosystems
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Municipally Owned Enterprises as Danger Zones for Corruption? How Politicians Having Feet in Two Camps May Undermine Conditions for Accountability
Artikel (med peer review)Publikation
Bergh, A., Erlingsson, G., Gustafsson, A. & Wittberg, E.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

The market-inspired reforms of New Public Management have been particularly pronounced in Swedish local government. Notably, municipally owned enterprises (MOEs) have rapidly grown in numbers. Principal-agent theory gives rise to the hypothesis that the massive introduction of MOEs has impacted negatively on the conditions for accountability in Swedish local government. To study this, social network analysis was employed in mapping networks for 223 MOEs in 11 strategically chosen municipalities, covering a total of 732 politicians. The analysis reveals substantial overlaps between principals (representatives of the ultimate stakeholders, citizens) and agents (the boards of the MOEs). Hence, corporatization of public services seems to imply worrisome entanglements between the politicians who are set to steer, govern, and oversee MOEs on the one hand, and the board members of MOEs on the other. The increasing numbers of MOEs may therefore have adverse effects on accountability in important and growing parts of Swedish local government.

Assessing the interplay between crowdfunding and sustainability in social media
Artikel (med peer review)Publikation
Laurell, C., Sandström, C. & Suseno, Y.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

This paper aims to assess the degree to which sustainability-oriented dimensions are integrated within the public discourse on crowdfunding in social media. Utilizing Social Media Analytics (SMA), we track discussions on crowdfunding in user-generated content published in social media. Based on an empirical material of 141,754 user-generated content, we identify 308 entries (0.21 percent) explicitly or implicitly relating to sustainability and 80 percent of these 308 entries came from professional actors. In this material, 37 sustainability-oriented campaigns are identified and 26 of them (70 percent) received one entry. Taken together, this paper adds to previous literature by assessing and describing the seemingly minor role played by social media with regards to the interplay between crowdfunding and sustainability.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578