Sök

Marknad och moral – en antologi

PublikationBok
Daniel Klein, Deirdre McCloskey, Dygder, Företagandets villkor, Marknadsekonomi, Moral, Niclas Berggren

Sammanfattning

Trots marknadsekonomins välståndshöjande förmåga finns hos många ett tvivel på att marknadsekonomin också är moraliskt godtagbar. Men vad säger forskningen egentligen? Finns det incitament och mekanismer i ett fritt näringsliv som leder till ett moraliskt agerande och hur kan de i så fall förstärkas? Vilken effekt har förändrad lagstiftning?

I Marknad och moral – en antologi presenterar fyra världsledande forskare sin syn på hur marknader kan – och inte kan – betraktas som moraliska. Steven Shavell analyserar hur lagar och moraluppfattningar på ett kompletterande sätt ger människor incitament att agera på ett sätt som också gynnar samhället i stort. Viktor Vanberg diskuterar hur marknader påverkas av det institutionella ramverk, den lagstiftning, som omger dem. Daniel Klein tar upp frågan om företag tenderar att bedra sina kunder eller om marknader snarare stimulerar mekanismer som säkerställer god kvalitet och säkerhet. Deirdre McCloskey, till sist, argumenterar för att ekonomisk verksamhet (och analys) behöver ett vidgat perspektiv: från egenintresse och rationalitet till att också omfatta dygder och rentav kärlek.

Ett genomgående budskap är att marknader i hög grad får sin karaktär och genererar konsekvenser beroende på hur de formella och informella lagar och regler som inramar marknadsekonomin ser ut. När dessa konsekvenser är gynnsamma för de allra flesta är också marknaden moraliskt godtagbar.

Antologin Marknad och moral är skriven inom Ratios forskningsprojekt Marknad, moral, tillit och tillväxt.

Berggren, N. (red.) (2008). Marknad och moral – en antologi. Stockholm. Ratio.

Redaktör för boken är docent Niclas Berggren, Ratio. Steven Shavell är professor i rättsekonomi vid Harvard University. Viktor Vanberg är professor i nationalekonomi vid Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Daniel Klein är professor i nationalekonomi vid George Mason University. Deirdre McCloskey är professor i nationalekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois at Chicago.

Baserat på innehåll

Working Paper No. 166. “Time for behavioral political economy? An analysis of articles in behavioral economics?”
Working paperPublikation
Berggren, N.
Publiceringsår

2011

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

This study analyzes leading research in behavioral economics to see whether it contains advocacy of paternalism and whether it addresses the potential cognitive limitations and biases of the policymakers who are going to implement paternalist policies. The findings reveal that 20.7% of the studied articles in behavioral economics propose paternalist policy action and that 95.5% of these do not contain any analysis of the cognitive ability of policymakers. This suggests that behavioral political economy, in which the analytical tools of behavioral economics are applied to political decision-makers as well, would offer a useful extension of the research program. Such an extension could be related to the concept of robust political economy, according to which the case for paternalism should be subjected to “worst-case” assumptions, such as policymakers being less than fully rational.

Working Paper No. 166. “Time for behavioral political economy? An analysis of articles in behavioral economics?”
Working paperPublikation
Berggren, N.
Publiceringsår

2011

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

This study analyzes leading research in behavioral economics to see whether it contains advocacy of paternalism and whether it addresses the potential cognitive limitations and biases of the policymakers who are going to implement paternalist policies. The findings reveal that 20.7% of the studied articles in behavioral economics propose paternalist policy action and that 95.5% of these do not contain any analysis of the cognitive ability of policymakers. This suggests that behavioral political economy, in which the analytical tools of behavioral economics are applied to political decision-makers as well, would offer a useful extension of the research program. Such an extension could be related to the concept of robust political economy, according to which the case for paternalism should be subjected to “worst-case” assumptions, such as policymakers being less than fully rational.

Choosing One’s Own Informal Institutions
Article (with peer review)Publikation
Berggren, N.
Publiceringsår

2009

Sammanfattning

In the main, Hayek favored rules that apply equally to all and located such rules in tradition, beyond conscious construction. This led Hayek to attack Keynes’s immoralism, i.e., the position that one should be free to choose how to lead one’s life irrespective of the informal institutions in place. However, it is argued here that immoralism may be compatible with Hayek’s enterprise since Hayek misinterpreted Keynes, who did not advocate the dissolving of all informal rules for everybody. By avoiding this misinterpretation, immoralism can be seen as institutional experimentation at the margin, which Hayek himself favored.

Related content: Working Paper No. 118

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578