Typ: Rapporter

Nils Karlson och Ola Skånberg (2012)

Matchning handlar om hur effektivt utbud och efterfrågan möts på arbetsmarknaden. Slutsatsen i studien är att den svenska arbetsmarknaden är i behov av reformer som ökar flexibiliteten, förbättrar incitamenten och minskar inträdeshindren på arbetsmarknaden liksom att utveckla utbildningssystemet. Fyra reformområden utpekas: anställningsskyddet, ingångslönerna, lönebildningen och utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans.

Studien var underlagsrapport nr 9 till regeringens Framtidskommission vars slutrapport presenterades i mars 2013 och kan köpas här.