Sök

Matchning på den svenska arbetsmarknaden

PublikationRapporter
Arbetsliv, Arbetsmarknad, Framtidskommissionen, Högre utbildning, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Lönebildning, Matchning, Nils Karlson, Ola Skånberg, Utbildning
Matchning på den svenska arbetsmarknaden
Ladda ner

Sammanfattning

Matchning handlar om hur effektivt utbud och efterfrågan möts på arbetsmarknaden. Slutsatsen i studien är att den svenska arbetsmarknaden är i behov av reformer som ökar flexibiliteten, förbättrar incitamenten och minskar inträdeshindren på arbetsmarknaden liksom att utveckla utbildningssystemet. Fyra reformområden utpekas: anställningsskyddet, ingångslönerna, lönebildningen och utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans.

Karlson, N. & Skånberg, O. (2012). Matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen.

Baserat på innehåll

Matchning på den svenska arbetsmarknaden
ReportsPublikation
Karlson, N. & Skånberg, O.
Publiceringsår

2012

Sammanfattning

Matchning handlar om hur effektivt utbud och efterfrågan möts på arbetsmarknaden. Slutsatsen i studien är att den svenska arbetsmarknaden är i behov av reformer som ökar flexibiliteten, förbättrar incitamenten och minskar inträdeshindren på arbetsmarknaden liksom att utveckla utbildningssystemet. Fyra reformområden utpekas: anställningsskyddet, ingångslönerna, lönebildningen och utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
RapporterPublikation
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Framtidens sjukvård och omsorg

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
RapporterPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578