Sök

Mer än bara MOOC:s – hur onlineutbildning påverkar den amerikanska universitetssektorn

PublikationRapporter
Chalmers, Christian Sandström, Evelina Stadin, Företagandets villkor, Högre utbildning, Högskola, Kompetens för tillväxt, Onlineutbildning, Universitet, USA
Mer än bara MOOCs – hur onlineutbildning påverkar den amerikanska universitetssektorn
Ladda ner

Sammanfattning

Studien utreder hur introduktionen av digital teknik har påverkat amerikansk högre utbildning. Baserat på primärdata och tillgång till material från flera av de ledande aktörerna inom online-utbildning i USA dras slutsatser som appliceras i ett svenskt sammanhang.

Rapporten visar att ny teknik skapar en rad möjligheter som Sverige kan ha nytta av. Det vore därför fel att låta digitaliseringens inverkan på utbildningssystemet reduceras till att enbart handla om MOOC:s. Förvisso har MOOC:s en viktig roll och fenomenet har vuxit under de senaste åren. Resultaten pekar dock på att någonting mer fundamentalt kan vara på väg att förändras inom den högre utbildningen.

Sandström, C., Stadin E., Tellstedt, T. & Lavenius, K. (2015). Mer än bara MOOC:s – hur onlineutbildning påverkar den amerikanska universitetssektorn. Kompetens för tillväxt, rapport nr 16. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

From Green Deals to Green Bubbles: Time to Question Brussels as an Entrepreneurial State 
Artikel (utan peer review)Publikation
Sandström, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Future Europe Journal, 8.

Sammanfattning

This paper discusses the notion of an entrepreneurial state and questions the European Union’s (EUs) increasingly interventionist industrial policies. The EU’s green deal is a massive effort to steer the economy in new directions. Unfortunately, green deals have often resulted in green bubbles, i.e. overinvestments that fail to generate any sustainable businesses or industrial transformation in the long term. This paper presents a couple of illustrative examples of failed green deals and synthesises some of the main findings. A couple of factors jointly explain the persistent failure of green deals, including (1) if something sounds too good to be true, it is too good to be true; (2) governments lack incentives and capabilities to act as entrepreneurs; and (3) allocation of large sums of ‘free’ money to innovation and entrepreneurship distort behaviour. Green transitions become more successful when policymakers impose laws and regulations to deal with negative externalities.

Working paper No. 365: Why Green deals may fail – evidence from biogas, bio-ethanol and “fossil free” steel
Working paperPublikation
Sandström, C., & Alm, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Ratio Working Paper Series

Sammanfattning

Environmental policy is no longer about imposing regulations on industry but is increasingly regarded as industrial policy. Both the EU and national governments are taking more active roles in initiating “green deals” and various technologies aimed to result in sustainable development. In this chapter we describe and discuss some recent experiences of green innovation policies. Historical examples concerning efforts in both biogas and ethanol are combined with a more contemporary description of “fossil free” steel, i.e. steel made by using hydrogen instead of coal. We argue that the presence of large public funds from different funding bodies such as the EU, various government agencies and municipalities has distorted incentives, making it rational for firms to pursue technologies without long term potential. The result has been an absence of sustainable development, mounting debt and financial problems for those actors that have been involved. We explain these results and draw policy conclusions concerning the risks related to green deals. Relatedly, we argue that the EU’s current efforts into hydrogen gas face similar challenges.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578