Sök

Migration kan främja internationalisering

PublikationArtikel (utan peer review)
Andreas Hatzigeorgiou, Företagandets villkor, Internationalisering, Magnus Lodefalk, Migration, Utrikeshandel

Sammanfattning

Utdrag: Migration kan främja internationalisering. De positiva sambanden härleds till att migranterna med sina språkfärdigheter samt kunskaper om och kontakter i andra länder kan bidra till att sänka kostnaderna för företagens utrikeshandel. Dessutom kan migranter öka handeln genom att efterfråga produkter från sina hemländer. Bidraget till internationaliseringsprocesserna kan därmed ge företag och konsumenter tillgång till större marknader. Det ökar konkurrensen och effektiviteten i ekonomin.

Artikeln baseras till stor del på Hatzigeorgious och Lodefalks rapport Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt författad för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Migration kan främja internationalisering. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 2015, 44-53.

Baserat på innehåll

Utlandsfödda kan främja företagens export av tjänster
Artikel (utan peer review)Publikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2015

Publicerat i
Sammanfattning

Ekonomin blir alltmer tjänsteorienterad. Sveriges BNP utgörs nu till ca 70 procent av tjänster. Den andel av arbetskraften som sysselsätts inom tjänstesektorn ökar, samtidigt som industrin blir mer tjänsteintensiv. Men trots att karaktären på svensk utrikeshandel följer en liknande trend brister förståelsen av vad som driver och hämmar tjänsteutrikeshandeln. Denna kunskapslucka har fått oönskade konsekvenser och kan förklara varför insatser för att underlätta internationalisering avseende tjänster har fått en undanskymd roll i handelspolitiken. Denna artikel analyserar hur utlandsfödda inverkar på företagens utrikeshandel med tjänster. Vi finner stöd för att svenska företag kan öka sin tjänsteutrikeshandel genom att anställa utlandsfödda med högskoleutbildning.

A Literature Review of the Nexus between Migration and Internationalization
Article (with peer review)Publikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2021

Sammanfattning

Protectionism and anti-globalization tides have been rising already before the COVID-19 pandemic, with Brexit and the China-U.S. trade war, as two examples. A continued disruption to global trade, investment and value chains could worsen global development. Economic recovery will require restoring firms’ ability to trade, offshore and invest globally. To achieve this, it will be useful to understand the role of migration for foreign trade, investment and other aspects of internationalization. In this paper we review and discuss over 100 papers published about migrants’ roles on international trade, foreign direct investment and offshoring. Although the evidence suggests that migration facilitates trade and internationalization, we also note substantial gaps and inconsistencies in the existing literature. The aim of this paper is to encourage further research and assist policymakers in their efforts to promote economic recovery including internationalization.

Working paper No. 302: Do Migrants Facilitate Internationalization? A Review of the Literature
Working paperPublikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2017

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

How migration relates to internationalization has been a prominent question in international economics for a long time and its relevance for policy has increased with the amplified political focus on migration. But the role of migration for internationalization is not as obvious as the standard theory suggests, and tightening migration could have unexpected consequences for both developing and developed countries. In this paper we review and discuss over 100 papers published about migrants’ role in international trade and foreign direct investment, from pioneering country-level studies to nascent firm-level studies that utilize employer-employee data. To our knowledge, this is the first paper offering a wide-ranging review of the different strands of theory on the relationship between migration and internationalization, as well as new empirical findings. Although the evidence suggests that migration can facilitate internationalization, we also note substantial gaps and inconsistencies in the extant literature. The aim of this paper is to encourage future research and assist policymakers in their efforts to promote internationalization, and better understand the economic effects of changes in migration policy.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578