Sök

A- mot B-laget: En match för den svenska ägarmodellen

PublikationArtikel (utan peer review)
Ägarskap, Bolagsstyrning, Daniel Wiberg, Företagandets villkor, Johan Eklund

Sammanfattning

En uppdelning av aktier i ett A- och ett B-lag, med olika röstvärden, har länge ansetts som nödvändigt för att få till stånd en ”adekvat fi nansiering”. Röstdifferentieringen skapar även förutsättningar för en över tiden stabil ägarstruktur, vilket påstås vara önskvärt. Detta stämmer dock dåligt överens med internationell forskning som pekar på att en dynamisk ägarstruktur är positiv för strukturomvandling och ekonomisk förnyelsekraft. Denna artikel presenterar empiriska resultat som visar att företag som använder röstdifferentiering systematiskt gör sämre investeringar jämfört med företag där principen en aktie − en röst gäller. Vi anser därför att en nödvändig reform på sikt är avskaffandet av röstdifferentieringen.

Eklund, J. & Wiberg, D. (2006). ”A- mot B-laget: En match för den svenska ägarmodellen.”Ekonomisk Debatt, 34(5): 17-26.

Baserat på innehåll

R&D and the Persistence of Profits
Article (with peer review)Publikation
Eklund, J. & Wiberg, D.
Publiceringsår

2008

Sammanfattning

Economic theory tells us that abnormal firm and industry profits will not persist for any significant length of time. Any firm or industry making profits in excess of the normal rate of return, will attract entrants and this competitive process will erode their profits. However, a substantial amount of research has found evidence of persistent profits above the norm. Barriers to entry and exit, is an explanation often put forward to this anomaly. In the absence of, or with low barriers to entry and exit, this reasoning provides little help in explaining why these above-norm profits arise and persist. This paper explores the links between the systematic search for knowledge and the persistence of profits. By investing in R&D (Research and Development) firms may succeed in creating products or services that are preferred by the market and/or find a more cost efficient method of production. Corporations that systematically invest in R&D may, by doing this, offset the erosion of profits and thereby have persistently high profits, which diverge from the competitive return. The paper argues that even in the absence of significant barriers to entry and exit, profits may persist. This can be accredited to a systematic search for knowledge through R&D.

A- mot B-laget: En match för den svenska ägarmodellen
Article (without peer review)Publikation
Eklund, J. & Wiberg, D.
Publiceringsår

2006

Publicerat i
Sammanfattning

En uppdelning av aktier i ett A- och ett B-lag, med olika röstvärden, har länge ansetts som nödvändigt för att få till stånd en ”adekvat fi nansiering”. Röstdifferentieringen skapar även förutsättningar för en över tiden stabil ägarstruktur, vilket påstås vara önskvärt. Detta stämmer dock dåligt överens med internationell forskning som pekar på att en dynamisk ägarstruktur är positiv för strukturomvandling och ekonomisk förnyelsekraft. Denna artikel presenterar empiriska resultat som visar att företag som använder röstdifferentiering systematiskt gör sämre investeringar jämfört med företag där principen en aktie − en röst gäller. Vi anser därför att en nödvändig reform på sikt är avskaffandet av röstdifferentieringen.

Hur många jobb med jobbskatteavdraget?
Artikel (utan peer review)Publikation
Lundberg, J.
Publiceringsår

2020

Publicerat i
Sammanfattning

Enligt ekonomisk teori kommer fler att vara villiga att arbeta ju större den finansiella vinsten av att arbeta är. I Sverige är deltagandeskatten över 80 procent för normala lönelägen, vilket innebär att staten får den allra största delen av värdet av att någon börjar arbeta. Empirisk forskning ger stöd för att högre deltagandeskatt leder till lägre sysselsättning, med starkare effekter för kvinnor med barn. Med hjälp av denna forskning kan man dra slutsatser om jobbskatteavdragets sysselsättningseffekt, som uppskattas till 94 000–180 000 personer.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578