Almlöf, H. (2016). Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning. NTS – Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2016(2/3).

Aktiebolagsrättsliga studier fokuseras vanligtvis på tillämpningen av rättsliga regler och på bestämmelsernas relationer till varandra. I denna artikel argumenterar jur.dr Hanna Almlöf  för nyttan av att rikta större uppmärksamhet mot aktiebolagsrättens utformning, dvs. de regleringstekniker som begagnas av lagstiften. Ökad kunskap om regleringstekniska verktyg kan leda till en djupare förståelse av den rättsliga regleringen och dess potential att uppnå lagstiftningsändamål. Det kan också leda till en större förståelse av hur olika verktyg lämpar sig väl för aktiebolag med en stor respektive liten ägarkrets.