Sök

Nyckeltal: Verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter

PublikationBok
Christina Öberg, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Nyckeltal, Verksamhetsutveckling

Sammanfattning

Nyckeltal – verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksam­heter handlar om nyckeltal i olika former. Boken fokuserar inte enbart på hur ­standardiserade nyckeltal beräknas utan tar upp hur nyckeltal kan och 
bör an­passas, hur egna nyckeltal kan konstrueras utifrån verksamhetsbehov och hur nyckeltal bör och inte bör användas i ett företag.

Nyckeltal utgör centrala mätvärden för företag och används för att följa upp och analysera verksamheten. De finns i årsredovisningar och de efterfrågas i företagets interna kommunikation. Denna bok börjar i grunderna men fortsätter bortom skolboksexempel och standardiserade beräkningar. På detta sätt skapas förståelse för hur nyckeltal bör hanteras och ett kritiskt förhållningssätt till standardiserade nyckeltal och styrning med hjälp av nyckeltal. Ett avsnitt i boken hanterar därtill nyckeltal i offentlig verksamhet.

Boken vänder sig främst till studenter i företagsekonomi på universitetsnivå men även till egenföretagare, resultatansvariga för olika verksamhetsgrenar samt ekonomer inom företaget.

Läs mer och köp boken hos Studentlitteratur.

https://www.studentlitteratur.se/#9789144107929/Nyckeltal/

Öberg, C. (2017). Nyckeltal: Verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter. Lund: Studentlitteratur.


Liknande innehåll

Towards a typology of sharing economy business model transformation
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Technovation, 123, 102722.

Sammanfattning

The development of the sharing economy has resulted in a plethora of sharing economy business models. This paper takes its motivation from the increased variety of sharing economy business models to develop a typology of sharing economy business model transformations. It does so through creating a timeline of the sharing economy development, capturing business model configurations as activity systems along that development, and tracing mechanisms affecting sharing economy business model transformations. The paper thereby interlinks the sharing economy development on the phenomenon level with transformations of its business models. The paper contributes to past research by presenting a systematic account of the development of the sharing economy and its resulting business model configurations and by developing a typology focusing on the types of changes that have transformed the sharing economy business models and resulted in the plethora of business models.

The article can be accessed here.

Social media analytics for innovation management research: A systematic literature review and future research agenda
Artikel (med peer review)Publikation
Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., & Sandström, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Technovation, 123, 102712.

Sammanfattning

New trends in innovation management may require new research methods. Social media analytics (SMA)—a method for capturing and analyzing data from user-generated content published on online platforms—has emerged as a complement or even alternative to more traditional research methods. This article systematically reviews and assesses the use of SMA and its potential for innovation management research. Our results show that use of SMA is still in an emergent phase, although it has become increasingly popular over the past decade. Our literature review illustrates that SMA provides new opportunities for innovation management scholars to enhance customer-, market-, technology-, and society-focused innovation research in several ways. In this paper we develop a research agenda and suggest areas for future research using SMA in innovation management.

The article can be accessed here.

Trust and the sharing economy
Artikel (med peer review)Publikation
Pelgander, L., Öberg, C., & Barkenäs, L.
Publiceringsår

(2022).

Publicerat i

Digital Business, 100048.

Sammanfattning

Trust is intimately connected with relational interactions, but does it also have a role to play in transactional exchanges? How would it differ? While trust has been discussed extensively in sharing economy research, the focus has been on trust cues created in exchanges between strangers, thereby approaching trust empirically rather than theoretically. Focusing on user trust, this paper investigates how trust constructs from relational interactions manifest in the sharing economy. This paper bridges sharing economy research with trust as a theoretical construct to investigate the well-established variables of ability, benevolence and integrity as components of trust in the sharing economy. The paper is based on a questionnaire survey of 175 users of Uber’s co-driving service UberPop. Descriptive and regression analyses were conducted focusing on user trust in the platform and providers. The findings indicate how trust in transactional exchanges is shaped differently compared with trust in relational interactions. User trust in providers, which diminishes over time, is based on emotional traits, while user trust in the platform is based on functional components. The platform and providers thereby complement each other in terms of the trust created. This paper contributes to research on trust by focusing on trust in transactional exchanges, and to research on the sharing economy by investigating trust based on theoretical constructs.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578