Typ: Rapporter

Karlson, Nils (2011). ”Nytt sätt att mäta lönebildningens decentraliseringsgrad”. Almedalen

I denna korta PM presenteras ett nytt sätt att beräkna hur lönebildningens centraliseringsgrad har utvecklats. De kriterier som föreslås tillämpas därefter på Medlingsinstitutets statistik under perioden 2001-2010.