Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Offentlig upphandling av möbler

Lundbäck, Mattias (2013) Offentlig upphandling av möbler, Trä- och möbelföretagen.

Inledning:Trä- och möbelföretagen har gett forskningsinstitutet Ratio i uppdrag att analysera problem som berör offentliga myndigheters och institutioners upphandling av möbler och annan inredning. Analysen tar sin utgångspunkt i att målet för den offentliga upphandlingen är att uppnå samhällsekonomisk effektivitet. I vissa delar kan emellertid konsekvenser för branschen analyseras utifrån andra utgångspunkter, exempelvis effekter för olika grupper av företag eller för konkurrensen och mångfalden som sådan.