Typ: Bokkapitel

Stern, L. (2015). P.C. Jersild. Organisationskritik och professionssocialisering. I: C. Edling & J. Rydgren, Sociologi genom litteratur. Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar (pp. 167-175). Lund: Arkiv förlag.

Lotta Stern medverkar i antologin Sociologi genom litteratur med ett kapitel om författaren och läkaren Per Christian Jersilds roman Babels hus. Stern använder exempel ur Babels hus för att närma sig och tillgängliggöra sociologisk teori kring organisationskritik och socialisation. Kapitlet centrerar kring P.C. Jerslids berättelse om storsjukhuset och belyser hur skönlitteraturen kan användas för att konkretisera sociologisk teori och dess koppling till det samtida samhälls- och arbetsklimatet.

Sociologi genom litteratur […] är en hyllning till skönlitteraturens rikedom och till den sociologiska fantasin [och] tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.”

Läs mer om boken hos Arkiv förlag.