Lindberg, Henrik (2008). ”Politikbyte och idéernas betydelse – Reformeringen av den svenska jordbrukspolitiken”. Historisk Tidskrift, 128(1): 29-54.

Abstract: En utgångspunkt för denna artikel är att idéer har betydelse för hur politiken formas.Syftet med artikeln är att visa på hur 1990 års avreglering av den svenska jordbrukspolitiken blev möjlig. Det skedde genom att en grupp av idébärare, oftast akademiska ekonomer, lyfte upp jordbrukspolitiken till debatt, omdefinierade problemen, satte nya frågor på dagordningen och formulerade en alternativ politik i koalition med beslutsfattare inom politik och statsförvaltning. Teorin om policykoalitioner, det vill säga av organisationer och personer som på grund av likartade grundläggande värderingar sluter sig samman, används för att förstå processen. Därtill kommer stor vikt att läggas vid hur de nya idéerna på kort tid kunde förändra debatten kring jordbrukspolitiken.