Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Lärdomar från Australien_webb

Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N. (2021). Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien. (Ratioakademiens sjukvårdsprojekt, rapport nr. 2) Stockholm: Ratio.

Sammanfattning:

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.

Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.

I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.