Bjuggren, Carl Magnus och Johansson, Dan (2009). ”Privat och offentlig sysselsättning i Sverige 1950-2005.” Ekonomisk Debatt, 37(1): 41-53.

Länk till artikel