Sök

Productive entrepreneurship and the effectiveness of insolvency legislation: a cross-country study

PublikationArtikel (in press)
Björn Falkenhall, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Företagstillväxt, Karl Wennberg, Konkurs, Kun Fu, Regleringar

Sammanfattning

This paper studies the association between the effectiveness of insolvency regulations and entrepreneurship using multilevel modeling of about 300,000 individuals in 27 countries over the 2005–2010 period. We investigate the relationship between three different measures of “resolving insolvency” (time, cost, and recovery rate) from the World Bank and four different measures of entrepreneurship from the Global Entrepreneurship Monitor, controlling for relevant individual- and country-level facets. We find that opportunity-driven and innovation-oriented entrepreneurs are more severely affected by onerous insolvency regulations than necessity-motivated entrepreneurs. However, entrepreneurs envisioning rapid employment growth are not affected by onerous insolvency regulations. We discuss contributions to comparative entrepreneurship research and public policy.

Fu, K., Wennberg, K., & Falkenhall, B. (in press). Productive entrepreneurship and the effectiveness of insolvency legislation: a cross-country study. Small Business Economics. doi: 10.1007/s11187-018-0040-6


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578