Sök

Public policy for academic entrepreneurship initiatives

PublikationArtikel (med peer review)
Akademiskt entreprenörskap, Christian Sandström, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Martin Wallin, Policy, Yulia Zherlygina

Sammanfattning

This article provides a critical review and discussion of current literature on technology transfer, incubators, and academic entrepreneurship. Drawing upon the notion of robustness in social systems and public choice theory, we review, code, and taxonomize 166 studies to assess the likelihood that these initiatives will generate innovation and economic growth. We find that academic entrepreneurship initiatives are characterized by conflicting goals, weak incentive structures for universities and academics, and are contextually dependent upon factors such as university strength. Our results suggest that there are critical boundary conditions that are unlikely to be fulfilled when universities and policymakers enact policies to support academic entrepreneurship initiatives. Policymakers therefore need to be cautious in the potential design of such initiatives. We discuss how technology transfer from universities might be better achieved through alternative mechanisms such as contract research, licensing, consulting and increased labor mobility among researchers.
Related content: Working paper No. 271

Sandström,C., Wennberg, K., Wallin, M.W., & Zherlygina, Y. (2018). Public policy for academic entrepreneurship initiatives: a review and critical discussion. The Journal of Technology Transfer. DOI: 10.1007/s10961-016-9536-x


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578