Sök

Ratio Working Paper No. 315: Habitual Entrepreneurs in the Making: How Labour Market Rigidity and Employment Affects Entrepreneurial Re-entry

PublikationWorking paper
Anne-Sophie Larsson, employment, Habitual entrepreneurship, institutional context, Karl Wennberg, Kun Fu, labour market rigidity, multilevel modelling
Habitual Entrepreneurs in the Making
Ladda ner

Sammanfattning

We investigate the impact of country-level labour market regulations on the re-entry decision of experienced entrepreneurs, whereby they become habitual entrepreneurs. Multilevel logit models on entry decisions among 15,709 individuals in 29 European countries show that labour market regulations have a positive influence on the decision to re-enter into entrepreneurship. This positive impact is stronger among individuals holding wage jobs at the time of re-entry compared to those that do not. Our results indicate that novice and habitual entrepreneurs may respond very differently to labour market rigidity. We discuss and provide tentative explanations for these differences, and outline potential policy implications.

Wennberg, K., Fu, K. & Larsson, A-S. (2018). Habitual Entrepreneurs in the Making: How Labour Market Rigidity and Employment Affects Entrepreneurial Re-entry. (Ratio Working Paper No. 315)


Liknande innehåll

Absolute income mobility and the effect of parent generation inequality: An extended decomposition approach
Artikel (med peer review)Publikation
Liss, E., Korpi, M., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

European Economic Review, 152, 104359.

Sammanfattning

We use full-population data to study trends in intergenerational absolute income mobility, measured as the ratio of children earning more than their parents, for 11 Swedish cohorts born 1972–1983. Absolute mobility during this period increases from 72% to 84% for men and from 76% to 86% for women—higher figures than in most other countries studied. To explain these results, we outline a novel decomposition strategy that accounts for cohort variation in parent-generation income inequality. All else equal, if income inequality is higher in the parent generation, more economic growth is required to achieve any given level of absolute mobility. We discuss implications for comparative research in intergenerational income mobility.

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578