Sök

Ratio Working Paper No. 317: China’s Wind Power Development – An Anatomy of Mishaps

PublikationWorking paper
China, Energy, Generation, Innovation, Jonas Grafström, Policy, Wind power
Ratio Working Paper 317: China’s Wind Power Development – An Anatomy of Mishaps
Ladda ner

Sammanfattning

China has in recent decades expanded its wind power generation capacity and become the world leader. Still, despite robust government support, wind power in China is obstructed by various barriers (e.g. quality deficiencies, inability to export, missing grid connections, and permit delays from central government for grid construction etc.). This paper synthesises the literature that has discovered weaknesses in the Chinese wind power development and suggests improvements. One energy policy relevant observation is that when the Chinese government sets command-and-control construction targets over new installed capacity, actors delivered to target – but with several power plants without grid connectivity and severe quality problems. The article contributes to the academic debate over the role of policy making in renewable energy development and argues that China should improve their incentive structure and coordination of regulations.

Grafström, J. (2019). China’s Wind Power Development – An Anatomy of Mishaps. Ratio Working Paper no. 317. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

Dags att städa upp – potential för koldioxidinfångning
BokPublikation
Grafström, J.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

Den minskning av koldioxidutsläpp som behöver komma till stånd globalt dröjer och riskerar bli för långsam och för sen. Olika former av koldioxidinfångning kommer därför att vara nödvändiga. I Dags att städa upp – potential för koldioxidinfångning tar Jonas Grafström, miljöekonom, ett helhetsgrepp på infångningstekniken. Han sammanfattar såväl teknik som kringliggande aspekter gällande exempelvis ekonomi, infrastruktur och energi.

De tre metoder av koldioxidinfångning som huvudsakligen beskrivs är infångning från utsläppspunkter (CCS), bioenergi med infångning (BECCS) och atmosfärisk infångning (DAC). Dessa förenas alla av behovet av aktiv lagring av koldioxidgasen efter infångningen. Metoder som binder koldioxiden till marken berörs endast kort.

Koldioxidinfångning står inför tre huvudsakliga, generella utmaningar: Att ytterligare utveckla tekniken; att se till att kostnaderna för den blir rimliga; och att den blir del av ett kretslopp och en marknad.

Koldioxidinfångning inte är ett substitut för att drastiskt minska koldioxidutsläppen. Att fasa ut fossila bränslen, utöka förnybar energi och påskynda effektivitetsåtgärder, är nödvändigt. Infångning som begränsningsmetoder kommer ensamma inte räcka till för att förhindra uppvärmning. Det är inte ”antingen eller” utan ”både och”.

An Anatomy of Failure – Wind Power Development in China
Artikel (med peer review)Publikation
Grafström, J.
Publiceringsår

2021

Sammanfattning

China is currently the world’s largest installer of wind power. However, with twice the installed wind capacity compared to the United States in 2015, the Chinese produce less power. The question is: Why is this the case? This article shows that Chinese grid connectivity is low, Chinese firms have few international patents, and that export is low even though production capacity far exceeds domestic production needs. Using the tools of Austrian economics, China’s wind power development from 1980 to 2016 is documented and analyzed from three angles: (a) planning and knowledge problems, (b) unproductive entrepreneurship, and (c) bureaucracy and government policy. From a theoretical standpoint, both a planning problem and an entrepreneurial problem are evident where governmental policies create misallocation of resources and a hampering of technological development.

Ratio Working Paper No. 347: A review of problems associated with learning curves for solar and wind power technologies
Working paperPublikation
Grafström, J. & Poudineh, R.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

The learning curve concept, which relates historically observed reductions in the cost of a technology to the number of units produced or the capacity cumulatively installed, has been widely adopted to analyse the technological progress of renewable resources, such as solar PV and wind power, and to predict their future penetration. Learning curves were originally an empirical tool to evaluate learning-by-doing in manufacturing, and the jump to analysis of country-level technological change in renewable energy is an extension that requires careful consideration. This paper provides a review of the problems associated with learning curves for solar and wind power technologies. Issues such as whether the past cost reductions affect the future, learning curve specification problems, changing price ratios and econometric issues are discussed. Learning curves have a place in research, but there are several pitfalls that researchers should be careful not to overlook.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578