Sök

Ratio Working Paper No. 320: Public policy failures related to China’s Wind Power Development

PublikationWorking paper
China, Economic Planning, Energy, Jonas Grafström, Soviet, Technology, Wind power
Ratio Working Paper No. 320
Ladda ner

Sammanfattning

An anecdote about the failure of the Soviet economic system tells about a factory which were evaluated based on tons of nails produced – unsurprisingly the nails became heavy. China is currently hailed as the worlds primer wind power producer; however, a closer examination reveals a string of policy failure making the Chinese wind power development resemble the infamous Soviet nail example. From a technological transition perspective, policy failures in China’s wind power program from 1980-2016 is documented and analysed. Five overarching topics are analysed including: Conflicting policies, quality problems, underwhelming technological development, lacking technological standards and insufficient grid transmission system. One conclusion is that when the Chinese government set a command and control target of how much new installed capacity that was going to be constructed the state utilities delivered to target but with an abundance of power plants without grid connectivity, severe quality problems and low technological development.

Grafström, J. (2019). China’s Public policy failures related to China’s Wind Power Development. Ratio Working Paper no. 320. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

12 punkter om distansarbete efter Covid-19
RapporterPublikation
Allstrin, S., Grafström, J., Stern, C. & Weidenstedt, L.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 20) Stockholm: Ratio.

Sammanfattning

I och med att Covid-19-pandemin tvingade många anställda att skifta arbetsplatsen från kontoret till hemmet, tycks stigmat kring distansarbete, och framför allt hemarbete, ha minskat. Med ett möjligt slut av pandemin i sikte är frågan hur (kontors-)arbetslivet kommer att se ut framöver: Vad behöver man tänka på när man som arbetsgivare och/eller HR person funderar kring om distans- och/eller hybridarbete ska bibehållas, utökas – eller avvecklas? För företag blir det nödvändigt att analysera och planera hur den nya post-Covid verksamheten ska utformas. Det är av vikt för företag att uppnå en ny status quo när framtidens arbetsplats planeras; målet behöver vara att hitta ett arbetssätt som är gynnsamt för både arbetsgivare och anställda, oavsett om det rör sig om kontors-, distans- eller hybridarbete.

Denna rapport syftar till att redogöra för forskningsläget kring hem- och distansarbete för att ge de som planerar för framtiden ett beslutsstöd. Forskningssammanställningen gör inte anspråk på fullständighet då det i nuläget är för tidigt att dra slutsatser om världens förändring efter pandemin. Rapporten diskuterar flera relevanta aspekter och presenterar konkret tolv punkter som är av vikt för den som leder och fördelar arbetet, samt dess stödfunktioner, på ett företag.

Nyckelord: hemarbete, distansarbete, covid-19, framtidens arbetsplats, framtidens kontor, framtidens arbetsmarknad, HR.

An Anatomy of Failure – Wind Power Development in China
Artikel (med peer review)Publikation
Grafström, J.
Publiceringsår

2021

Sammanfattning

China is currently the world’s largest installer of wind power. However, with twice the installed wind capacity compared to the United States in 2015, the Chinese produce less power. The question is: Why is this the case? This article shows that Chinese grid connectivity is low, Chinese firms have few international patents, and that export is low even though production capacity far exceeds domestic production needs. Using the tools of Austrian economics, China’s wind power development from 1980 to 2016 is documented and analyzed from three angles: (a) planning and knowledge problems, (b) unproductive entrepreneurship, and (c) bureaucracy and government policy. From a theoretical standpoint, both a planning problem and an entrepreneurial problem are evident where governmental policies create misallocation of resources and a hampering of technological development.

Ratio Working Paper No. 347: A review of problems associated with learning curves for solar and wind power technologies
Working paperPublikation
Grafström, J. & Poudineh, R.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

The learning curve concept, which relates historically observed reductions in the cost of a technology to the number of units produced or the capacity cumulatively installed, has been widely adopted to analyse the technological progress of renewable resources, such as solar PV and wind power, and to predict their future penetration. Learning curves were originally an empirical tool to evaluate learning-by-doing in manufacturing, and the jump to analysis of country-level technological change in renewable energy is an extension that requires careful consideration. This paper provides a review of the problems associated with learning curves for solar and wind power technologies. Issues such as whether the past cost reductions affect the future, learning curve specification problems, changing price ratios and econometric issues are discussed. Learning curves have a place in research, but there are several pitfalls that researchers should be careful not to overlook.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578