Lindberg, Henrik. ”Recension av ’Världens ekono­miska historia’” (2007). Historisk Tidskrift, 127:3.

Länk till artikel