Typ: Bok

Santesson-Wilson, Peter och Erlingsson, Gissur Ó (red) (2009). Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna, Norstedts.

Den politiska praktiken visar hur svårt och konfliktfyllt det är att förändra rådande politisk-ekonomiska regelsystem. Ändå sker förändringar. Denna bok analyserar politiska och ekonomiska förändringsprocesser i välfärdsstaterna. När och hur äger institutionella reformer rum? Vilka är de principiella tröghetsfaktorerna och på vilka sätt kan aktörer ta sig runt dem? Boken sammanfattar den internationella forskningen på området och ger samtidig en rad fallbeskrivningar av politiskt reformarbete och dess vedermödor.

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.