Sök

Regelbördans ekonomiska effekter

PublikationRapporter
Företagandets villkor, Johan Eklund, Regelbörda, Tillväxtanalys
Regelbördans ekonomiska effekter
Ladda ner

Sammanfattning

Denna studie behandlar främst de indirekta ekonomiska effekterna av företagens regelbörda. I studien analyseras hur regler kan skapa inträdesbarriärer och trögheter på marknader, vilket leder till försämrat konkurrenstryck, entreprenörskap och produktionsdynamik. Ett huvudresultat från rapporten är att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som följer av en hög regelbörda på ett lands företag är betydande och avsevärt mera betydelsefulla än de omedelbara och direkta kostnaderna. Det bör noteras att specifika reglers för- och nackdelar inte analyseras.

Eklund, J. (2011). Regelbördans ekonomiska effekter: En teoretisk och empirisk analys. Dnr 2010/017. Tillväxtanalys.

Baserat på innehåll

Varför så få kvinnor på toppositioner?
RapporterPublikation
Eklund, J.
Publiceringsår

2010

Sammanfattning

Denna rapport syftar till att ge en kortfattad kunskaps- och forskningsöversikt om varför så få kvinnor når toppositioner i näringslivet och vilka konsekvenser detta får. Avsikten med rapporten är att utgöra ett diskussionsunderlag kring följande frågor: Varför finns det förhållandevis få kvinnor i företagsledningar och styrelser? Vilka är konsekvenserna? Vad kan göras? Är statliga ingrepp och krav på kvotering lämpliga eller finns det andra, bättre metoder att lösa problemet? Kan marknadsekonomins processer leda till att könsskillnaderna minskar över tid genom att företag med mer jämlik fördelning konkurrerar ut de som inte är lika effektiva?

Regelbördans ekonomiska effekter
ReportsPublikation
Eklund, J.
Publiceringsår

2011

Publicerat i

Tillväxtanalys

Sammanfattning

Denna studie behandlar främst de indirekta ekonomiska effekterna av företagens regelbörda. I studien analyseras hur regler kan skapa inträdesbarriärer och trögheter på marknader, vilket leder till försämrat konkurrenstryck, entreprenörskap och produktionsdynamik. Ett huvudresultat från rapporten är att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som följer av en hög regelbörda på ett lands företag är betydande och avsevärt mera betydelsefulla än de omedelbara och direkta kostnaderna. Det bör noteras att specifika reglers för- och nackdelar inte analyseras.

Q-theory of Investment and Earnings Retentions – Evidence from Scandinavia
Article (with peer review)Publikation
Eklund, J.
Publiceringsår

2010

Publicerat i
Sammanfattning

In a frictionless milieu, retentions should have no impact on investment behavior. Empirical studies, however, typically find that retentions are an important determinant of investment. Managerial discretion and financial constraints are two alternative explanations that have been suggested. This article uses a panel of listed Scandinavian firms to examine the importance of earnings retentions as a determinant of investment. Measures of Tobin’s Q, marginal q, and sales accelerator are used to control for investment opportunities. Scandinavian firms are found to depend on earnings retentions to a high degree, more so than in other developed economies. This high dependence on retentions suggests that the Scandinavian capital markets are suffering from allocational inefficiencies. This can be assumed to have detrimental effects on the speed of structural change. Moreover, these market frictions appear too large to per se be caused by information asymmetries or managerial discretion phenomena. Possible institutional explanations are suggested.

Related content: Working Paper No. 125

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578