Sök

Regionala strukturer för riskvillig finansiering

PublikationRapporter
Företagandets villkor, Riskkapital, Sofia Avdeitchikova, Tillväxtanalys, Utvärdering

Sammanfattning

2009 startade en finansieringsinsats för att förbättra det regionala utbudet av riskkapital i tidiga skeden. Insatsen genomförs via elva regionala saminvesteringsfonder inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Insatserna har två övergripande målsättningar: dels att bidra till tillväxt och utveckling i företagen, och genom detta, fler jobb i regionerna; och dels att bidra till utveckling av regionala strukturer för riskvillig finansiering, och genom detta, troligen mer långsiktiga och marknadsdrivna finansieringslösningar till företag.

Rapporten är en kvalitativ utvärdering av satsningen med avseende på fondernas påverkan på utvecklingen av strukturer för riskvillig finansiering (även kallade kapitalförsörjningsstrukturer) i de regioner där de verkar.

Utvärdering har fyra syften:
– ta fram en lämplig definition av en struktur för riskvillig finansiering och illustrera denna i en analytisk modell,
– ta fram en preciserad insatslogik för utvecklingen av dessa strukturer;
– kartlägga förändringen i dessa strukturer på regional nivå under perioden 2009–2015, dvs. under de åren som satsningen har pågått, samt
– beskriva och diskutera fondernas bidrag till denna eventuella förändring.

Rapporten är framtagen av Oxford Research på uppdrag av Tillväxtanalys och författad av Ratioforskaren Sofia Avdeitchikova; Ingrid Rydell, Strategirådet och Ylva Grauers, Oxford Research.

Avdeitchikova, S., Rydell, I., & Grauers, Y. (2016). Regionala strukturer för riskvillig finansiering: Definition, insatslogik, förändring och fondernas bidrag. (Underlagsrapport till Rapport 2016:03). Östersund: Tillväxtanalys.

Baserat på innehåll

Regionala strukturer för riskvillig finansiering
ReportsPublikation
Avdeitchikova, S., Rydell, I., & Grauers, Y.
Publiceringsår

2016

Publicerat i
Sammanfattning

2009 startade en finansieringsinsats för att förbättra det regionala utbudet av riskkapital i tidiga skeden. Insatsen genomförs via elva regionala saminvesteringsfonder inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Insatserna har två övergripande målsättningar: dels att bidra till tillväxt och utveckling i företagen, och genom detta, fler jobb i regionerna; och dels att bidra till utveckling av regionala strukturer för riskvillig finansiering, och genom detta, troligen mer långsiktiga och marknadsdrivna finansieringslösningar till företag.

Rapporten är en kvalitativ utvärdering av satsningen med avseende på fondernas påverkan på utvecklingen av strukturer för riskvillig finansiering (även kallade kapitalförsörjningsstrukturer) i de regioner där de verkar.

Utvärdering har fyra syften:
– ta fram en lämplig definition av en struktur för riskvillig finansiering och illustrera denna i en analytisk modell,
– ta fram en preciserad insatslogik för utvecklingen av dessa strukturer;
– kartlägga förändringen i dessa strukturer på regional nivå under perioden 2009–2015, dvs. under de åren som satsningen har pågått, samt
– beskriva och diskutera fondernas bidrag till denna eventuella förändring.

Rapporten är framtagen av Oxford Research på uppdrag av Tillväxtanalys och författad av Ratioforskaren Sofia Avdeitchikova; Ingrid Rydell, Strategirådet och Ylva Grauers, Oxford Research.

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
RapporterPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

The Proportionality Principle in German and European Rules of Industrial Conflict
RapporterPublikation
Waas, B.
Publiceringsår

2019

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

This report deals with the significance of the principle of proportionality in the strike law of Germany and the EU. As far as German law is concerned, the legal basis and content of the principle of proportionality will first be outlined, and then the importance of the principle for labour law in general. The main issue, however, is the role played by the principle of proportionality in industrial action law. There the Federal Labour Court has meanwhile raised the principle to the central yardstick for the assessment of industrial action measures. The relevant decisions will be presented, but also the considerable criticism of these will not be concealed. Subsequently, EU law will come to the fore, whereby the legal basis, the content and the scope of application of the principle of proportionality will be dealt first. On that basis, the application of the principle in industrial action law will be examined. In that context, the focus will be in the decisions of the European Court of Justice in the cases Laval and Viking. The following section is then devoted to the comparison of German and European law. The author here demonstrates that there are considerable differences in the application of the principle of proportionality.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578