Sök

Rekrytering och kompetensförsörjning i snabbväxande företag

PublikationRapporter
Elina Fergin, Företagandets villkor, Gaseller, Henrik Malm Lindberg, High-growth firms, Karl Wennberg, Kompetens, Kompetensförsörjning, Matchning, Rekrytering, Snabbväxande företag, Snabbväxare
Rekrytering och kompetensförsörjning i snabbväxande företag
Ladda ner

Sammanfattning

Rapporten baseras på en systematisk intervjuundersökning med 126 snabbväxande företag i olika storleksklasser. Målet var att ta reda på hur snabbväxande företag rekryterar personal, t.ex. vilka rekryteringskanaler de använder och vilka kompetenser de söker. Resultaten indikerar att informella rekryteringsvägar är vanliga bland samtliga företag, men att formella kanaler ökar i takt med att företagen växer.

Studien visar också att snabbväxare i samtliga branscher – förutom IT-sektorn – prioriterar informell kompetens, t ex förmågan att förstå företagskulturen och att passa in i verksamheten.

Wennberg, K., Lindberg, H. M. & Fergin, E. (2013). Rekrytering och kompetensförsörjning i snabbväxande företag. Företagens kompetensförsörjning rapport nr 4. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Artikel (utan peer review)Publikation
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Sammanfattning

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578