Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Rapport_agneta.bladh

Agneta Bladh (2013) 

I studien analyseras hur de befintliga styr- och resurstilldelningssystemen för universitet, högskolor och yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas relevans, kvalitet och effektivitet. Genomgången visar att begreppen utnyttjas olika för högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning. För yrkeshögskoleutbildning är effektivitet detsamma som relevans. Begreppet kvalitet har inte samma starka samband med de övriga två begreppen; dock anses en yrkeshögskoleutbildning ha hög kvalitet om den samtidigt har hög relevans.

En jämförelse av sysselsättningen efter studier på högskolan respektive yrkeshögskolan ger signaler om att utfallet är relativt bra – och till och med mycket bra för examinerade med yrkesexamen från högskolan.

Författaren föreslår bl.a. en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll.