Sök

Skapades iPhone av den amerikanska staten?

PublikationArtikel (utan peer review)
Christian Sandström, Disruptiva innovationer, Företagandets villkor, Joseph Schumpeter, Mariana Mazzucato, Public Choice

Sammanfattning

Utdrag: Frågor om statens inblandning i teknikutveckling är på många vis centrala för ekonomisk utveckling, inte minst för Sverige – en liten och öppen ekonomi med en exportindustri som i hög grad är teknikbaserad. Det finns också exempel på stater som under vissa perioder har varit mycket framgångsrika i sina offentliga satsningar på innovationer, bl a Japan och Taiwan. Som ekonomiska varor påminner teknik och kunskap delvis om kollektiva nyttigheter, och det är inte självklart att en marknad tillhandahåller en optimal mängd (Arrow 1962). Samtidigt finns det i västvärlden många exempel på hur staten har misslyckats i sina satsningar på innovation och entreprenörskap (Lerner 2009). Frågor om statens inblandning i innovationsprocessen är därmed både komplexa och viktiga, och Mazzucatos bok adresserar ett viktigt och intressant ämne.

Tyvärr bidrar inte Mazzucatos arbete till att utveckla debatten på området, varken för det vetenskapliga samfundet eller för beslutsfattare. Det är svårt att inte bli besviken på boken, av ett flertal orsaker.

Sandström, C. (2015). “‘Skapades iPhone av den amerikanska staten?’ Bokanmälan av Mariana Mazzucato: The Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private Sector Myths”. Ekonomisk Debatt, 43(3), 92-94.


Liknande innehåll

From Green Deals to Green Bubbles: Time to Question Brussels as an Entrepreneurial State 
Artikel (utan peer review)Publikation
Sandström, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Future Europe Journal, 8.

Sammanfattning

This paper discusses the notion of an entrepreneurial state and questions the European Union’s (EUs) increasingly interventionist industrial policies. The EU’s green deal is a massive effort to steer the economy in new directions. Unfortunately, green deals have often resulted in green bubbles, i.e. overinvestments that fail to generate any sustainable businesses or industrial transformation in the long term. This paper presents a couple of illustrative examples of failed green deals and synthesises some of the main findings. A couple of factors jointly explain the persistent failure of green deals, including (1) if something sounds too good to be true, it is too good to be true; (2) governments lack incentives and capabilities to act as entrepreneurs; and (3) allocation of large sums of ‘free’ money to innovation and entrepreneurship distort behaviour. Green transitions become more successful when policymakers impose laws and regulations to deal with negative externalities.

Working paper No. 365: Why Green deals may fail – evidence from biogas, bio-ethanol and “fossil free” steel
Working paperPublikation
Sandström, C., & Alm, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Ratio Working Paper Series

Sammanfattning

Environmental policy is no longer about imposing regulations on industry but is increasingly regarded as industrial policy. Both the EU and national governments are taking more active roles in initiating “green deals” and various technologies aimed to result in sustainable development. In this chapter we describe and discuss some recent experiences of green innovation policies. Historical examples concerning efforts in both biogas and ethanol are combined with a more contemporary description of “fossil free” steel, i.e. steel made by using hydrogen instead of coal. We argue that the presence of large public funds from different funding bodies such as the EU, various government agencies and municipalities has distorted incentives, making it rational for firms to pursue technologies without long term potential. The result has been an absence of sustainable development, mounting debt and financial problems for those actors that have been involved. We explain these results and draw policy conclusions concerning the risks related to green deals. Relatedly, we argue that the EU’s current efforts into hydrogen gas face similar challenges.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578