Bjuggren, Per-­Olof. ”Skattepolitik från insidan” bokanmälan av Sven­Olof Lodin: Professorn som blev näringslivstorped – min tid i skattepolitiken” Ekonomisk Debatt, nr 2, 2010.

Länk till artikel