Typ: Rapporter

Daunfeldt, Sven-Olov och Halvarsson, Daniel. ”Snabbväxarnas dynamik – Är hög företagstillväxt uthållig?”. Tillväxtanalys.