Typ: Bokkapitel

Lindberg, H. M. (2015). Socialförsäkringarnas komplement – försäkringar mellan arbetsmarknadens parter. I: J. Olofsson, Socialpolitik – Varför, hur och till vilken nytta? (4:e uppl., pp. 165-174). Lund: Studentlitteratur.

Fjärde upplagan av Socialpolitik – Varför, hur och till vilken nytta? har uppdaterats och kompletterats. Boken innehåller analyser av de senaste årens utveckling, ny statistik och ett nytt kapitel författat av Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio.

Kapitlet ”Socialförsäkringarnas komplement – försäkringar mellan arbetsmarknadens parter” behandlar avtals- och omställningsförsäkringarnas tillkomst, framväxt och utformning. Hur många berörs egentligen av dessa försäkringar, och vad är deras effekter på arbetsmarknaden? Kapitlet erbjuder även en kort framåtblick mot hur vi kan förvänta oss att arbetsmarknadsförsäkringarna framledes kommer att utvecklas.

Läs mer om boken hos Studentlitteratur (öppnas i nytt fönster).