Bjuggren, P-O. (2018). Specialisering, marknad och företag. [Bokrecension av The Problem of Production: A New Theory of the Firm, av P. Bylund]. Ekonomisk Debatt 46(4), 83-86.

Utdrag: Nationalekonomin har sedan Adam Smith (1776) en teori om prisbildning på marknader. På marknader är det företag och fysiska personer som interagerar med pris som ledstjärna.Per Bylund tar i sin bok The Problem of Production avstamp i Adam Smiths första kapitel [som handlar specialisering i en knappnålsfabrik]  och hävdar att de olika teorier om företaget som tidigare lanserats inte i tillräcklig omfattning uppmärksammat företagets roll för tillväxt i en marknadsekonomi. Han är kritisk mot att företagsteorier ofta utgår från definitioner istället för ett ekonomiskt problem.

Inspirerad av Adam Smith utgår Bylund i sin analys från en förädlingskedja med observerbara specialiserade tillverkningssteg. För att marknadens prismekanism ska kunna fungera så att alla produktivitetsfördelar med specialisering tas tillvara behövs enligt Bolunds terminologi redundans. Med hänvisning till Smiths knappnålsexempel förklarar han detta begrepp.

Läs hela recensionen via länken i titeln.