Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Statlig neutralitet och arbetslöshet

Box, Marcus, Heshmati, Almas och Karlson, Nils (2006). ”Statlig neutralitet och arbetslöshet i ett internationellt perspektiv.” Staten och arbetsmarknaden, rapport 2.

Abstract: Rapportens syfte är att i ett internationellt perspektiv belysa effekterna av statlig neutralitet på arbetsmarknaden, eller snarare avsteg från densamma, på arbetslösheten. Detta har inte tidigare gjorts. Den övergripande hypotesen kan uttryckas med följande kausalsamband: Avsteg från statlig neutralitet – Ökad arbetslöshet.