Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: strukturomvandling

Karlson, Nils och Lindberg, Henrik (2010). ”Strukturomvandling och lönebildning i kriser”. Almedalen.

Abstract: I rapporten analyseras strukturomvandling och lönebildning i kriser. Olika sätt att anpassa den svenska arbetsmarknadsmodellen till en situation där ekonomiska kriser är mer vanligt förekommande analyseras utifrån hur de påverkar strukturomvandling och därmed sysselsättning och välstånd. Enligt rapportens slutsatser år strukturomvandlingen ett nödvändigt och positivt inslag i en växande, dynamisk ekonomi. Återkommande ekonomiska kriser i dagens globala ekonomi skapar ett ökat behov av mekanismer som underlättar för företag och anställda hantera verksamhetsutveckling och omställning. Den klassiska Rehn-Meidnermodellen kan ha fungerat på 1950- och 60-talen, men är inte anpassad för en modern ekonomi. Avgörande för hur olika krishanteringsstrategier påverkar strukturomvandling är vem som bär kostnaderna för åtgärderna. Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna bör gemensamt utveckla möjligheterna att använda krisavtal, öppningsklausuler och vinstdelningssystem i syfte göra lönerna mer flexibla i samband med kriser