Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: den_svenska_modellen3

Hansson, Åsa (2006). ”Svensk skattepolitik: Från Pomperipossa via århundradets skattereform till värnskattens utdragna avskaffande.” The Swedish model, rapport 3.