Typ: Bokkapitel

Tingvall, P., Halvarsson, D., & Kokko, A. (2014). Sverige och EU: Handel och Tillväxt. I: N. Karlson (red.), Vilket EU vill vi ha? (pp. 9-40). Stockholm: Ratio.