Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: den_svenska_modellen10

Janlöv, Nils (2006). ”Sverige vs USA – jämförelse av absolut och relativ inkomstfördelning.” The Swedish model, rapport 10.

Abstract: I rapporten genomförs en kortfattad jämförelse mellan inkomstfördelningens utseende i Sverige och USA från 1992 fram till 2000 baserade på uppgifter från Luxemburg Income Study. Därtill görs även sparsamma jämförelser med Storbritannien och Norge. Vid jämförelsen studeras dels hur inkomsterna fördelas inom befolkningen samt den absoluta nivån på inkomsterna för olika inkomstgrupper.