Sök

Syns professorerna i globaliseringsdebatten?

PublikationArtikel (utan peer review)
Dan Johansson, Företagandets villkor, Globalisering, Per Skedinger
professorernaiglobaliseringsdebatten
Ladda ner

Sammanfattning

De senaste åren har en offentlig, bitvis inflammerad, debatt förts i såväl Sverige som internationellt om globaliseringens följder. Så har bl a organisationen Attac hävdat att globalisering, frihandel och fria kapitalrörelser gynnar stora företag och redan rika länder, medan fattiga länder missgynnas. Argumenten har fått vid spridning i media. Samtidigt är globaliseringen och dess konsekvenser ett stort forskningsområde inom nationalekonomin. Den nationalekonomiska professionen har därför ett utmärkt tillfälle att dela med sig av sina kunskaper till allmänheten i dessa frågor. I denna artikel granskas i vilken grad i Sverige verksamma professorer med vetenskapliga publikationer inom de relevanta forskningsområdena faktiskt deltar i globaliseringsdebatten. Vi finner att debattaktiviteten är låg.

Skedinger, P. & Johansson, D. (2002). ”Syns professorerna i globaliseringsdebatten?” Ekonomisk Debatt, 30(7): 605-609.

Baserat på innehåll

In Sweden, Anti-Globalizationists Dominate Public Discourse, Econ Profs Do Little
Article (with peer review)Publikation
Skedinger, P. & Johansson, D.
Publiceringsår

2004

Publicerat i
Sammanfattning

In recent years, globalization and its consequences have become hotly debated issues. In Europe, non-governmental organizations like Attac have argued that free trade and free capital movements favor large corporations and rich countries, while poor countries are treated unfairly. These ideas have gained wide-spread attention in the media. But globalization is also a large research area in economics, so there is a golden opportunity for economists to disseminate their knowledge to the interested public. In this article, we investigate to what extent Swedish professors, with publications in the relevant fields of research, actually take part in the public discourse on globalization. We find that the professors are virtually absent in the debate and we discuss possible causes and consequences of this inactivity.

Syns professorerna i globaliseringsdebatten?
Article (without peer review)Publikation
Skedinger, P. & Johansson, D.
Publiceringsår

2002

Publicerat i
Sammanfattning

De senaste åren har en offentlig, bitvis inflammerad, debatt förts i såväl Sverige som internationellt om globaliseringens följder. Så har bl a organisationen Attac hävdat att globalisering, frihandel och fria kapitalrörelser gynnar stora företag och redan rika länder, medan fattiga länder missgynnas. Argumenten har fått vid spridning i media. Samtidigt är globaliseringen och dess konsekvenser ett stort forskningsområde inom nationalekonomin. Den nationalekonomiska professionen har därför ett utmärkt tillfälle att dela med sig av sina kunskaper till allmänheten i dessa frågor. I denna artikel granskas i vilken grad i Sverige verksamma professorer med vetenskapliga publikationer inom de relevanta forskningsområdena faktiskt deltar i globaliseringsdebatten. Vi finner att debattaktiviteten är låg.

In Sweden, Anti-Globalizationists Dominate Public Discourse, Econ Profs Do Little
Artikel (med peer review)Publikation
Skedinger, P. & Johansson, D.
Publiceringsår

2004

Publicerat i
Sammanfattning

In recent years, globalization and its consequences have become hotly debated issues. In Europe, non-governmental organizations like Attac have argued that free trade and free capital movements favor large corporations and rich countries, while poor countries are treated unfairly. These ideas have gained wide-spread attention in the media. But globalization is also a large research area in economics, so there is a golden opportunity for economists to disseminate their knowledge to the interested public. In this article, we investigate to what extent Swedish professors, with publications in the relevant fields of research, actually take part in the public discourse on globalization. We find that the professors are virtually absent in the debate and we discuss possible causes and consequences of this inactivity.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578