Ladda ner publikation: sysselsattningsproblemet

Nyström, Kristina och Johansson, Dan (2006). ”Sysselsättningsproblemet – räcker antalet arbetsgivare till?” Arbetsmarknad & Arbetsliv, 12(4): 241-250.

Abstract: En sällan diskuterad fråga är om det inom överskådlig framtid kommer­ att finnas tillräckligt många nya och växande företag för att sysselsättningen ska öka? Vår slutsats i artikeln är att detta kräver radikala förbättringar av företagsklimatet och att det är tveksamt om det ekonomiskt önskvärda är det politiskt möjliga. Risken är därför att vi kommer att få leva med bristande sysselsättning under lång tid framöver.